Arbeiten

Acryl auf Leinwand

Titel: Paesaggio XI
Acryl auf Leinwand
Format: 100 X 120 cm
Preis: 520,00 €
Wohnbeispiel "Paesaggio XI"
Titel: Paesaggio I
Acryl auf Leinwand
Format: 100 x 120 cm
Preis: 520,00 €
Titel: Paesaggio III
Format: 80 x 100 cm
Preis: 570,00 €
Titel: Deserto 
Format: 80 x 100 cm
Preis: 420,00 €
Titel: Paesaggio V (Verkauft)
Acryl auf Leinwand
Format: 90 x 90 cm

Titel: Paesaggio IV
Acryl auf Leinwand
Format: 60 x 80 cm
Preis: 320,00 €
Titel: Paesaggio II (Verkauft)
Acryl auf Leinwand
Format: 100 x 120 cm
Titel:Il momento
Format: 50 x 60 cm
Preis: 300,00 €
Titel: Lago verde I (Verkauft)
Acryl auf Leinwand
Format: 120 x 140 cm
Titel: Ghiaccio (Bildausschnitt)
Acryl auf Leinwand
Format: 40 x 120 cm
Preis: 320,00 €
Wohnbeispiel "Ghiaccio"
Titel: Bosco primavera  
Format: 70 x 50 cm
Preis: 280,00 €
Titel: Paesaggio III
Acryl auf Leinwand
Format: 120 x 140 cm
Preis: 570,00 €
Titel: Lago verde II
Acryl auf Leinwand
Format: 140 x 120 cm
Preis: 520,00 €
Titel: Herbstwald (Verkauft)
Format: 100 x 120 cm
Wohnbeispiel "Herbstwald" 
Titel: Primavera 
Format: 80 x 80 cm
Preis: 300,00 €
Titel: Paesaggio X
Acryl auf Leinwand
Format: 100 X 120 cm
Preis: 520,00 €
Titel: Paesaggio XII
Acryl auf Leinwand
Format: 50 X 70 cm
Preis: 250,00 €
Titel: Paesaggio XIII
Acryl auf Leinwand
Format: 50 X 70 cm
Preis: 200,00 €

 

Arbeiten auf Papier